Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công an tỉnh Khánh Hòa để xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Ninh Hà tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): v9Up2f

Tin khác