Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa để xây dựng công trình Trạm kiểm soát lâm sản Dốc Ama Meo

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): qpdX2E

Tin khác