Thứ tư, ngày 12/12/2017

Gửi tin bài cho ban biên tập

Xin mời gửi tin bài cho ban biên tập Trung tâm dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. Nội dung tin, bài sẽ được xem xét duyệt và đăng theo các chuyên mục trên Trang chính của Cổng thông tin. Vui lòng cung cấp địa chỉ Email, số điện thoại và địa chỉ cư trú hoặc cơ quan công tác để thuận tiện cho việc liên lạc và gửi nhuận bút cho tác giả theo quy định. Xin chân thành cảm ơn!


Gửi