Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định 2573/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung QĐ 2845/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về giao đất và cho thuê đất bổ sung để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD Nha Trang thực hiện dự án...

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): MCyqa9

Tin khác