Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà để xây dựng trạm Kiểm lâm Sơn Hiệp – Sơn Bình tại thôn Liên Hiệp, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): vz5vfJ

Tin khác