Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định 2572/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung QĐ 2503/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh về giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): ObKQ2K

Tin khác