Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh v/v cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa thuê đất để thực hiện dự án Chăn nuôi bò sinh sản-bò thịt công nghệ cao Thông Thuận tại thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp...

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): xEvgTQ

Tin khác