Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): 1xFrJS

Tin khác