Thứ tư, ngày 11/01/2017

Thương hiệu Festival Biển

Những ngày này, thành phố biển Nha Trang đang sống trong không khí lễ hội. Chính quyền và người dân đang nỗ lực hết sức để có được một kỳ Festival Biển thành công và ấn tượng. Đặc biệt, năm nay Festival Biển còn gắn với Năm Du lịch Quốc gia, là dịp để Nha Trang - Khánh Hòa quảng bá hình ảnh của mình rộng hơn, hiệu quả hơn.

10/05/2019