Thứ tư, ngày 12/12/2017

Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): RoIwR4

Tin khác

Một cửa điện tử

Video hoạt động
Thư viện Ảnh
Thư viện video

534926
Đang online: 46
Truy cập hôm nay: 427
Truy cập hôm qua: 464
Truy cập tuần này: 1186
Truy cập tuần trước: 63376
Truy cập tháng này: 72851
Truy cập tháng trước: 11890