Thứ tư, ngày 12/12/2017

Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): IK0Gje

Tin khác

Một cửa điện tử

Video hoạt động
Thư viện Ảnh
Thư viện video

413576
Đang online: 11
Truy cập hôm nay: 7
Truy cập hôm qua: 406
Truy cập tuần này: 1558
Truy cập tuần trước: 2916
Truy cập tháng này: 9705
Truy cập tháng trước: 11899