Thứ tư, ngày 12/12/2017

Công văn số 2425/CAT(PC06) ngày 11/6/2021 của Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc thẻ CCCD gắn chíp điện tử có mã QR code lưu thông tin về số CMND 9 số của công dân.

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): b6Ppdo

Tin khác

Một cửa điện tử

Video hoạt động
Thư viện Ảnh
Thư viện video

556995
Đang online: 17
Truy cập hôm nay: 188
Truy cập hôm qua: 458
Truy cập tuần này: 2115
Truy cập tuần trước: 3082
Truy cập tháng này: 2115
Truy cập tháng trước: 16505