Thứ tư, ngày 12/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): 2lOqpu

Một cửa điện tử

Video hoạt động
Thư viện Ảnh
Thư viện video

173233
Đang online: 158
Truy cập hôm nay: 765
Truy cập hôm qua: 347
Truy cập tuần này: 2697
Truy cập tuần trước: 5917
Truy cập tháng này: 8484
Truy cập tháng trước: 44115