Thứ tư, ngày 12/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): f9Tu49

Một cửa điện tử

Video hoạt động
Thư viện Ảnh
Thư viện video

332502
Đang online: 5
Truy cập hôm nay: 26
Truy cập hôm qua: 252
Truy cập tuần này: 278
Truy cập tuần trước: 1840
Truy cập tháng này: 1312
Truy cập tháng trước: 8507