Thứ tư, ngày 12/12/2017

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020.

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): Yeyz1g