Thứ tư, ngày 11/01/2017

Bingsu cho mùa hè…

Bingsu cho mùa hè…

Nói đến Bingsu chắc nhiều người sẽ không biết đó là món gì, trừ những người thường… xem phim Hàn. Bởi lẽ, đây là một món tráng miệng rất thông dụng của Hàn Quốc, có từ triều đại Joseon.

04/07/2018