Biên soạn tài liệu dạy học lịch sử Khánh Hòa cấp tiểu học: Đáp ứng chương trình mới

Biên soạn tài liệu dạy học lịch sử Khánh Hòa cấp tiểu học: Đáp ứng chương trình mới

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh và các cộng sự vừa thực hiện thành công đề tài “Biên soạn tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa cấp tiểu học theo hướng tích hợp”. Kết quả đề tài đáp ứng nhu cầu về dạy học lịch sử địa phương cấp tiểu học theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

21/05/2019